Dan: 22. Oktobra 2018.

Informacija o zabrani uvoza

Dana 24.09.2018. godine, federalni sanitarni inspektor na Carinskoj ispostavi Mostar izvršio je kontrolu i sanitarni pregled pošiljke papirnih kalupa za kolače porijeklom iz Italije. S obzirom da je izvršenom hemijskom analizom uzorka na sadržaj teških metala utvrđena povećana količina olova iznad maksimalno dopuštene, konstatovano je da uzorak ne odgovara odredbama Pravilnika o uvjetima u pogledu […]