Informacija o aktivnostima vezanim za provjeru diploma uposlenika Federalne uprave za inspekcijske poslove

Kao što je javnosti poznato, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici održanoj 17.1.2019. godine donijela zaključak broj: 165/2019 kojim je zadužila sve institucije, tijela, organe uprave i upravne organizacije, javna preduzeća i ustanove, te privredna društva u Federaciji Bosne i Hercegovine, da od obrazovnih ustanova koje su izdale diplome o stečenoj stručnoj spremi njihovih zaposlenika, u skladu sa podacima iz personalnih dosijea, zatraže provjeru vjerodostojnosti istih.

Postupajući po nalogu Vlade FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove je blagovremeno započela postupak provjera diploma za sve uposlenike ovog kontrolnog organa, te je poslala upite na adrese preko 50 raznih obrazovnih ustanova i institucija u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

Ovim putem želimo da pohvalimo izuzetno profesionalan i korektan odziv obrazovnih institucija širom Bosne i Hercegovine, koje su svojim brzim odgovorima pokazale spremnost na saradnju, u cilju provjere i eventualnog identifikovanja nevažećih diploma.

Iako se radi o provjeri preko 170 diploma, Federalna uprava za inspekcijske poslove se nada da će zahvaljujući dobrom odzivu obrazovnih institucija, ovaj zadatak realizovati u planiranom roku.

 – KRAJ –

 

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba