Nastavak pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH

U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, federalni inspektori su u protekle tri sedmice vršili nadzore na području Zeničko-dobojskog, Srednje-bosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Tuzlanskog, Kantona Sarajevo i Kantona 10. Od početka pojačanih inspekcijskih nadzora (18.3.2019.godine), zaključno s 18.4.2019.godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

  • izvršeno je 1.613 inspekcijskih nadzora i 46 kontrolnih nadzora;
  • sačinjeno je 1.613  zapisnika;
  • utvrđeno je 1.097 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 1097 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 1.520.352,00 KM;
  • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 263.566,82 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno je 335 upravnih mjera, od kojih se 77 odnose na mjere privremene zabrane rada (56 rješenja o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, 14 rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, 1 rješenje o zabrani rada ugostiteljskom objektu, 1 rješenje o zabrani prometovanja namirnicama, 1 rješenje o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, 3 rješenja o zabrani rada ćumurane – žežnice i 1 rješenje o isključenju autobusa iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti);
  • od 529 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da dva subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
  • 66 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše u sklopu posebnog programa inspekcijskog nadzora, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, na cijeloj teritoriji FBIH.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba