Dan: 25. Aprila 2019.

Informacija o aktivnostima vezanim za provjeru diploma uposlenika Federalne uprave za inspekcijske poslove

Kao što je javnosti poznato, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici održanoj 17.1.2019. godine donijela zaključak broj: 165/2019 kojim je zadužila sve institucije, tijela, organe uprave i upravne organizacije, javna preduzeća i ustanove, te privredna društva u Federaciji Bosne i Hercegovine, da od obrazovnih ustanova koje su izdale diplome o stečenoj stručnoj […]