Glavni federalni saobraćajni inspektor na radionici za inspekciju cestovnog prometa u Beogradu

Na poziv Sekretarijata Transportne zajednice u Beogradu, glavni federalni saobraćajni inspektor Tomislav Mikulić sudjelovao je na radionici prvenstveno namijenjenoj za inspekciju cestovnog prometa pod nazivom “Road Transport Inspection Workshop for Regional Participants of the Transport Community(Radionica za inspekciju cestovnog prometa za regionalne učesnike Transportne zajednice), koja se održala u Beogradu u periodu od 8.12. do 10.12.2021. godine u suradnji s Veleposlanstvom Republike Poljske u Beogradu i Generalnim inspektoratom za cestovni promet u Varšavi.

Radionica je provedena kao program obuke o temama vezanim za inspekciju cestovnog prometa, koja je sudionicima omogućila sticanje znanja i razumijevanja razvoja prometnih politika i propisa Europske unije.

Konkretno, sudionici radionice su upoznati s načinom rada poljske inspekcije za cestovni promet, propisima i pravilima o vremenu vožnje i odmoru vozača prema Evropskom sporazumu o radu posada vozila uključenih u međunarodni cestovni saobraćaj (AETR), korištenju tahografa, vrstama tahografa, kalibracijom i pregledom tahografa, strukturom i radom analognih i digitalnih tahografa, manipulacijama tahografom, pokretnim tehničkim pregledom vozila na cesti i područjem primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006 u kontekstu sigurnosti cestovnog prometa.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

 

12 thoughts on “Glavni federalni saobraćajni inspektor na radionici za inspekciju cestovnog prometa u Beogradu

  1. Povratni ping: sahabat qq
  2. Povratni ping: vendidos monetizze
  3. Povratni ping: togel online terbaik
  4. Povratni ping: blue cheese strain,
  5. Povratni ping: sex trẻ em
  6. Povratni ping: ks quik 2000
  7. Povratni ping: ltobet
  8. Povratni ping: tải b52club
  9. Povratni ping: altogel demo

Comments are closed.