Sektor granične inspekcije: na GP Izačić zabranjen uvoz humanitarne pošiljke 1.600 kg prehrambenih proizvoda iz Italije

Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu (GP) Izačić jučer su zabranile uvoz humanitarne pošiljke 1.600 kg keksa, kuglofa i konzerviranih mahunarki iz Italije.

Naime, prilikom redovnog inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba, utvrđeno je da prehrambeni proizvodi nisu posjedovali deklaracije, te da je rok upotrebe namirnica istekao. Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine FBiH“, broj: 21/97), Zakonom o hrani („Službeni list BiH“, broj: 50/04) i Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Službeni list RBiH”, broj: 2/92 i 13/94), uvoz pošiljke je zabranjen i naloženo je njeno uništenje.

 – KRAJ –

 

Sektor granične inspekcije FUZIP obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih đubriva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti, te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje i Aerodrom Sarajevo te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.