Dan: 16. Decembra 2021.

Glavni federalni saobraćajni inspektor na radionici za inspekciju cestovnog prometa u Beogradu

Na poziv Sekretarijata Transportne zajednice u Beogradu, glavni federalni saobraćajni inspektor Tomislav Mikulić sudjelovao je na radionici prvenstveno namijenjenoj za inspekciju cestovnog prometa pod nazivom “Road Transport Inspection Workshop for Regional Participants of the Transport Community” (Radionica za inspekciju cestovnog prometa za regionalne učesnike Transportne zajednice), koja se održala u Beogradu u periodu od 8.12. […]