FUZIP u USAID-ovom projektu E-uprave: digitalizacijom do povećanja transparentnosti i efikasnosti inspekcija

U cilju približavanja USAID-ovog projekta E-Uprave svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, na youtube kanalu USAID BIH objavljen je promotivni video koji slikovito predstavlja sve komponente i ciljeve projekta.

Projekat je usmjeren ka rješavanju nekih od suštinskih problema građana, preduzeća i vlasti u BiH putem digitalizacije i automatizacije javnih usluga, povećanja transparentnosti i efikasnosti, štedeći vrijeme i novac i eliminirajući korupciju.

Video je dostupan putem linka: https://www.youtube.com/watch?v=8fGy2n7VAoc&t=1s

– KRAJ – 

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u BiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) su 16.7.2021. godine u Sarajevu potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru projekta E-uprave kojim se definiraju oblasti saradnje usmjerene na: poboljšanje funkcionalnosti, efikasnosti i učinkovitosti inspekcija, povećanje transparentnosti, unapređenje saradnje i elektronske komunikacije s organima i institucijama vlasti BiH i FBiH povećanjem nivoa razmjene podataka iz digitalnih baza i poboljšanje analitičke i izvještajne sposobnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove. Kroz ova unapređenja će biti ojačani i postojeći antikorupcijski mehanizmi Federalne uprave za inspekcijske poslove, a daljom digitalizacijom i modernizacijom će biti omogućeno pružanje bržih, transparentnijih i jeftinijih usluga poslovnim subjektima.