Dan: 30. Decembra 2021.

FUZIP u USAID-ovom projektu E-uprave: digitalizacijom do povećanja transparentnosti i efikasnosti inspekcija

U cilju približavanja USAID-ovog projekta E-Uprave svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, na youtube kanalu USAID BIH objavljen je promotivni video koji slikovito predstavlja sve komponente i ciljeve projekta. Projekat je usmjeren ka rješavanju nekih od suštinskih problema građana, preduzeća i vlasti u BiH putem digitalizacije i automatizacije javnih usluga, povećanja transparentnosti i efikasnosti, […]