Federalni saobraćajni inspektori nadziru sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu

Na osnovu Plana i programa rada Federalnog saobraćajnog inspektorata za 2022. godinu, a sukladno odredbama Zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/05) i proizilazećih podzakonskih akata, federalni inspektori za sigurnost plovidbe će u periodu od 5.8. do 22.8.2022. godine u Neumskom zaljevu vršiti kontrolu odvijanja i sigurnosti plovidbe brodovima, čamcima, plutajućim objektima i drugim plovilima. Na taj način, Federalna uprava za inspekcijske poslove direktno doprinosi uspješnoj realizaciji turističke sezone i putem Federalnog saobraćajnog inspektorata koji provodi aktivnosti vezane za sigurnost plovila i zaštitu ljudi, tereta i imovine na moru.

 „Zbog povećanog rizika po sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu usljed neodgovornog ponašanja vlasnika i vozača plovila, težište kontrole će prije svega biti na kontroli posjedovanja uvjerenja za upravljanje čamcima i vodenim skuterima, te kontroli utvrđivanja osposobljenosti za plovidbu čamcima, brodicama i drugim plovilima. Sva plovila u saobraćaju moraju ispunjavati sve zakonom propisane uslove za plovidbu – biti osposobljena za plovidbu, registrirana kod nadležne kapetanije i periodično pregledana u skladu sa zakonom, a osobe koje upravljaju čamcima, brodicama a osobito vodenim skuterima, moraju imati uvjerenja o položenom ispitu za upravljane plovilima“ izjavio je Tomislav Mikulić, glavni saobraćajni inspektor po ovlaštenju.

Nadzore na moru će provoditi tri inspektora za sigurnost plovidbe u patrolnom čamcu tipa Maestral 590.

U ljetnoj sezoni u 2021. godini, Federalni saobraćajni inspektorat je u Neumu i na Jablaničkom jezeru izvršio 87 inspekcijskih nadzora, u kojima su utvrđeni prekršaji za koje je izdato 45 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 23.400,00 KM, te jedno (1) rješenje o nalaganju upravne mjere.

Kazne za prekršaje u oblasti sigurnosti plovidbe propisane su Zakonom o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/05) i kreću se od 100,00 KM do 50.000,00 KM, u ovisnosti od vrste prekršaja. Kazne za upravljanje čamcem, plutajućim objektom, skelom i splavom bez uvjerenja za upravljanje, te za korištenje plovila bez važećih isprava-plovidbene dozvole kreću se u iznosu do 500,00 KM za pravno, te do 100,00KM za odgovorno lice ili drugog pojedinca.

– KRAJ –

Federalni saobraćajni inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje; upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture; zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje; odvijanje javnog prevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, rent-a-car, prijevoz za lične potrebe i dr.); licence za pojedine vrste prevoza u unutrašnjem cestovnom prometu; rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom; provođenje propisa u međunarodnom i međuntitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji obavljaju organi državne granične službe; izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničkih pruga, postrojenja, uređaja i opreme; odvijanje željezničkog saobraćaja i provođenje mjera sigurnosti u željezničkom saobraćaju; sistem veza i njegovo funkcionisanje; sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu; žičarama, dizalima i cjevovodnim transportom; zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu; poštanski saobraćaj; vršenje javnih ovlasti od strane pravnih lica iz oblasti saobraćaja; nadzor i kontrola podzemnih instalacija; obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom. U sastavu Federalnog saobraćajnog inspektorata djeluje sedam (7) inspektora. Inspektoratom rukovodi Tomislav Mikulić, glavni saobraćajni inspektor po ovlaštenju.