U prvoj polovini 2022. godine, inspektori FUZIP izvršili 74.181 inspekcijski nadzor

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je u vršenju redovnih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u prvoj polovini 2022. godine ostvarila sljedeće rezultate:

• izvršen je 74.181 inspekcijski nadzor, od toga 68.072 u prekograničnom i 6.109 u unutrašnjem prometu;
• sačinjeno je 5.730 zapisnika, uzet  2.791 uzorak, te izdato 1.415 fitocertifikata;
• izdata su ukupno 69.274 rješenja, od kojih 68.072 u prekograničnom i 1.202 u unutrašnjem prometu;
• subjektima zatečenim u prekršaju je/će biti izdato 1.985 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2.971.671,00 KM;
• utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 6.280.651,47 KM na ime naknada i pripadajućih taksi za vode,  ceste, zrak, ambalažni otpad, te druge naknade i takse.

U nadzorima je učestvovalo svih jedanaest inspektorata FUZIP u oblastima zdravstva, poljoprivrede, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, termo i elektroenergetike, rada, trgovine, turizma i ugostiteljstva i sigurnosti hrane, te sektor granične inspekcije u prekograničnom prometu u oblastima sanitarne, fitosanitarne i tržišne inspekcije.

Ukupni finansijski efekti rada federalnih inspektora u prvoj polovini 2022. godine iznose 9.253.322,47KM.

U osvrtu na rezultate rada, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove gospodin Anis Ajdinović je izjavio: „Nakon što je režim rada ove Uprave, usljed zdravstvene, a potom i ekonomske krize znatno izmijenjen još od početka 2020. godine u smislu prioritiziranja poslova i pojačanog angažmana svih resursa na zaštiti zdravlja stanovništva i prava potrošača, u prvoj polovini 2022. godine smo, pored pojačanih nadzora nad formiranjem cijena i marži s ciljem zaštite prava potrošača i stabilnosti tržišta, ustrajavali na održavanju kontinuiteta u vezi s kontrolama u oblasti borbe protiv sive ekonomije, zaštiti okoliša, kontrolama poticaja u poljoprivredi, ispunjavanje zakonskih obaveza iz oblasti cestovnog prijevoza, te iz oblasti veterinarskih, higijenskih i sanitarnih standarda privrednih subjekata koji posluju s hranom. Maksimalan angažman svih inspektorata u prvoj polovini ove godine je rezultirao i znatno većim brojem izvršenih inspekcijskih nadzora od planiranih, s obzirom da je u unutrašnjem nadzoru prema normama planirano 3.916, a izvršeno 6.109 inspekcijskih nadzora, te ukupno većim brojem izvršenih nadzora nego u pred-pandemijskoj, 2019. godini,  kada su naši inspektori u uporednom periodu izvršili ukupno 72.973 inspekcijska nadzora.“

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44  (otvoren 24 sata)
– e-mail info@fuzip.gov.ba
– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba