Dan: 4. Augusta 2022.

Federalni saobraćajni inspektori nadziru sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu

Na osnovu Plana i programa rada Federalnog saobraćajnog inspektorata za 2022. godinu, a sukladno odredbama Zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/05) i proizilazećih podzakonskih akata, federalni inspektori za sigurnost plovidbe će u periodu od 5.8. do 22.8.2022. godine u Neumskom zaljevu vršiti kontrolu odvijanja i sigurnosti plovidbe brodovima, čamcima, […]