Federalni inspektor za hranu održao radionicu o uvozu dijetetskih proizvoda

U nastavku implementacije prve komponente projekta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije”, dana 13.5.2022. godine održana je on-line radionica „Uvoz dijetetskih proizvoda – rješenja Federalnog ministarstva zdravstva”.

Radionici su prisustvovali općinski, gradski, kantonalni i federalni sanitarni, zdravstveni, inspektori za hranu, federalni granični inspektori, te drugi državni službenici koji su na bilo koji način involvirani u predmetnu tematiku.

Upotreba dijetetskih proizvoda je u konstantnom porastu u svijetu, čemu je naročito doprinijela pandemija COVID-19. Veća upotreba ovih proizvoda dovodi i do potencijalno većeg rizika za zdravlje potrošača, naročito imajući u vidu povećan broj obavijesti Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) o nedozvoljenim supstancama, prekoračenju dnevno preporučeih doza, neadekvatnom deklarisanju, prisustvu različitih kontaminanata, te velikog broja neregistrovanih dodataka ishrani i pripravaka u dijetetskim proizvodima“ izjavio je voditelj radionice dr.sci. Amar Žilić, federalni inspektor za hranu.

Učesnici radionice su se složili da je neophodno revidirati Listu odobrenih biljnih vrsta u dijeteskim proizvodima, donijeti zakonsku regulativu koja se odnosi na zdravstvene i nutritivne tvrdnje, te organizovati stručne sastanke sa svim relevantnim institucijama u rješevanju ove problematike. Također je zaključeno da, iako je broj sanitarnih inspektora u FBiH daleko ispod onog kojeg preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), akcenat u narednom periodu treba staviti i na inspekcijske nadzore pri uvozu, prometu i proizvodnji dijetetskih proizvoda u FBiH.

– KRAJ –

Na prijedlog predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za zemlje Zapadnog Balkana, Federalna uprava za inspekcijske poslove je kandidovala i ishodovala projekat “Podrška FUZIP u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije” u okviru programa EBRD „Brzi savjetodavni odgovor u Paketu solidarnosti“. Projekat je formalizovan od strane Vlade FBiH Zaključkom V.broj: 1861/2021 od 16.12.2021. godine, a službeni početak implementacije je 20.1.2022. godine.

U projektu učestvuje i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koja ima ključnu ulogu u procesu razvoja i implementacije politike upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe u FBiH, a konsultatnsku podršku će pružiti Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED iz Republike Srbije.

Ključni cilj projekta je povećanje efikasnosti u inspekcijskom nadzoru s ciljem pružanja podrške strateškom opredjeljenju Vlade FBiH ka suzbijanju rastuće sive ekonomije za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa, kroz razvoj i provedbu opsežnog programa obuka za inspekcijske organe u FBiH i kreiranje i uspostavu sveobuhvatne baze znanja u okviru pratećeg sistema upravljanja znanjem (knowledge management system) koji ostaje trajno na dispoziciji Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.