Direktor Ajdinović održao predavanje za studente Fakulteta za upravu UNSA