Potpisan sporazum o implementaciji CAF modela za upravljanje kvalitetom u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

    S ciljem obilježavanja zvaničnog početka implementacije zajedničkog okvira za upravljanje kvalitetom (Common Assesment Framework-CAF) direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović i direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić su u prostorijama Uprave danas potpisali sporazum o zajedničkoj implementaciji projekta “Potpunog upravljanja kvalitetom u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove”.

   Radi se o uvođenju posebne tehnike upravljanja kvalitetom u organima javne uprave odnosno efektivnom alatu za unapređenje svih organizacionih aspekata upravljanja i kvalitativnog unapređenja svih poslovnih procesa u vezi s provođenjem zakonom predviđenih nadležnosti pri zaštiti javnog i privatnog interesa.  

   „Dužan sam istaći da je proces uvođenja CAF-a samo jedan u nizu inovativnih, paralelnih procesa koje ova Uprava aktivno vodi s ciljem maksimalnog unapređenja svih aspekata rada federalnih inspekcija, što je između ostalog: nadogradnja e-sistema u razvoju digitalizacije, kako u unutrašnjoj kontroli (E-inspektor II) tako i u prekograničnoj kontroli roba (BIMS II), uvođenje sistema za procjenu rizika, jačanje kapaciteta kroz poseban program obuke za inspekcijske organe i uvođenje baze znanja, unapređenje transparentnosti putem participativnih modula na formatima razvoja nove web-stranice itd., sve s ciljem ispunjenja strateških opredjeljenja Vlade Federacije BiH u oblasti inspekcijskih poslova“ kazao je direktor Ajdinović.

   Direktor Begić istakao je kako iskustvo Agencije za državnu službu Federacije BiH pokazuje da uvođenje CAF-a doprinosi i unapređenju funkcija za upravljanje ljudskim potencijalima i efikasnoj podjeli poslova s ciljem zadovoljstva krajnjih korisnika javnih usluga.

   Potpisivanje ovog protokola je oficijalni početak kojim zadatke u predviđenim fazama implementacije u prosječnom trajanju od šest do osam mjeseci, preuzimaju uposlenici Uprave kako bi pruženu priliku za kontinuirana poboljšanja internih procesa i inspekcijskih poslova stavili dalje u službu ostvarenja povoljnog poslovnog ambijenta, održivog i funkcionalnog tržišta, discipline u poštivanju pravnih propisa, te kako bi na konkretnom primjeru još jednom opravdali povjerenje građana u institucije javne vlasti.

-KRAJ-