Federalna uprava za inspekcijske poslove vršit će usmjerene inspekcijske nadzore povodom nastupajućih novogodišnjih praznika

Federalna uprava za inspekcijske poslove će, povodom nastupajućih novogodišnjih praznika, izvršiti usmjerene inspekcijske kontrole turističko-ugostiteljskih objekata na području Federacije Bosne i Hercegovine. Predmet inspekcijskih nadzora obuhvatiti će kontrolu izdavanja fiskalnih računa, evidentiranja prometa u pogledu turističko-ugostiteljskih aranžmana, te ispunjavanje sanitarno-higijenskih uslova u pogledu zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta koji dolaze u dodir s hranom.

 

Pozivamo sve privredne subjekte u FBiH koji se bave turističko-ugostiteljskom djelatnošću, da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga usklade sa zakonom, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera.