Održan prvi sastanak Stručnog kolegija Federalne uprave za inspekcijske poslove na čelu sa novoimenovanim direktorom gosp. Ajdinović Anisom

Ponedjeljak, 04.01.2016. godine

 

Nakon zvaničnog preuzimanja dužnosti, novi direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodin Anis Ajdinović, održao je prvu radnu sjednicu Stručnog kolegija Uprave, u prisustvu glavnih inspektora i pomoćnika direktora.

Kolegij je diskutovao o prioritetima rada Federalne uprave za inspekcijske poslove u prvom mjesecu 2016. godine, novim principima i metodologijama vršenja inspekcijskih nadzora, te poduzimanju potrebnih aktivnosti od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove u pogledu izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine.

Konstatovana je potreba vršenja prioritetnih inspekcijskih nadzora u pogledu poboljšanja stanja poslovnog ambijenta u Federaciji BiH s akcentom na preduzeća u kojima Federacija BiH ima učešće u kapitalu, te vršenje prioritetnih kontrola iz oblasti inspekcije zaštite okoliša, saobraćaja – kontrola cesta i cestovnog prometa, zaštite na radu i kontrole radno pravnog statusa zaposlenika-u društvima koja su u nadležnosti  ove Uprave, veterinarstva – u pogledu uzimanja uzoraka po programu rezidua, kontrole izdatih certifikata za izvoz, kontrole farmi  i dr.  Inspekcije će takođe usmjeriti svoje aktivnosti i na obaveznu kontrolu rudnika- po planu nadzora  i monitoringa kvalitete  goriva u zimskom periodu, kontrole benzinskih pumpi u pogledu primjene sondi i mjeriteljskih zahtjeva kao i kontrolu sigurnosti proizvoda u maloprodaji, nadalje će se vršiti i kontrole iz oblasti šumarske i lovne inspekcije te kontrola evidentiranih zagađivača voda poslije incidentnih zagađenja kao i drugi nepomenuti nadzori .

U okviru navedene sjednice donesen je niz zaključaka s ciljem unapređenja rada i efikasnosti svih inspektorata, te daljem uspješnom razvoju kapaciteta Federalne uprave za inspekcijske poslove u 2016. godini.