Dan: 31. Decembra 2015.

Federalna uprava za inspekcijske poslove vršit će usmjerene inspekcijske nadzore povodom nastupajućih novogodišnjih praznika

Federalna uprava za inspekcijske poslove će, povodom nastupajućih novogodišnjih praznika, izvršiti usmjerene inspekcijske kontrole turističko-ugostiteljskih objekata na području Federacije Bosne i Hercegovine. Predmet inspekcijskih nadzora obuhvatiti će kontrolu izdavanja fiskalnih računa, evidentiranja prometa u pogledu turističko-ugostiteljskih aranžmana, te ispunjavanje sanitarno-higijenskih uslova u pogledu zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta koji dolaze u dodir s hranom.   […]