Odgovor na vijećničku inicijativu (Abdulvahid Cerić, 12.9.2023.)