Odgovor na zastupničko pitanje (Begajeta Čaušević, 8.9.2023.)