Odgovor na zastupničku inicijativu (Mersiha Mehmedagić, 9.11.2023. – Coca-Cola i Romerquelle)