Dan: 13. Septembra 2023.

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA  PERIOD 1.7.- 31.8. 2023 GODINE

Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, BS DUBOKI POTOK Nadzor nad  radom distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema Federalnog ministarstva trgovine, te nisu utvrđene nepravilnostI u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole […]