Direktor Ajdinović o rezultatima pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH

 

 

 

U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, federalni inspektori su vršili nadzore na području Bosansko-podrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, te Kantona Sarajevo. Od 17.5.2019.godine, zaključno sa 6.6.2019. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

 • izvršena su 744 inspekcijski nadzor i 10 kontrolnih nadzora;
 • sačinjen a su 744  zapisnika;
 • utvrđena su 472 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 472 prekršajna naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 671.230,00 KM;
 • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 58.884,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 114 upravnih mjera, od kojih se 19 odnose na mjere privremene zabrane rada
 • od 261 kontrolisanog privrednog subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 36 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

U osvrtu na rezultate pojačanih inspekcijskih nadzora, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović je podsjetio da Federalna uprava za inspekcijske poslove svake godine provodi pojačane inspekcijske nadzore u okviru kojih federalni inspektori, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kontinuirano i intenzivno kontrolišu privredne subjekte na teritoriji FBiH.

 „Iz godine u godinu, potvrđuje se da ovakav vid nazora daje pozitivne efekte u smislu povećanja stepena poštivanja relevantnih propisa od strane privrednih subjekata i održavanja propisima uređenog stanja, što je i suština djelovanja inspekcijskih organa.

Akcenat pojačanih inspekcijskih nadzora je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori vrše se u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, veterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim inspektorima rada, a specifičnost ovih aktivnosti, između ostalog, je i da se inspekcijski nadzori vrše u neradne dane i sate – dakle, tokom vikenda i poslije redovnog radnog vremena.

Zahvaljujući pristupu bazi podataka registrovanih zaposlenih lica Federalne porezne uprave, federalni inspektori sada imaju mogućnost da na licu mjesta legitimišu sve osobe koje zateknu kod kontrolisanog poslodavca, te na taj način detektuju rad na crno, ukoliko osobe zatečene na radu nisu prijavljene. Fokus federalnih inspektora je, između ostalog, i na provođenju Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o unutrašnjoj trgovini i drugih zakona koji se tiču trgovačko-ugostiteljske djelatnosti.

Osim značajnih kvantitativnih rezultata, ovakav vid inspekcijskih nadzora se pokazao uspješnim i s aspekta preventivnog djelovanja na privredne subjekte koji pojačavaju disciplinu poslovanja kako bi izbjegli kažnjavanje, kao i s aspekta  unaprjeđenja saradnje s građanima, kojima ovom prilikom zahvaljujemo za saradnju“, rekao je direktor Ajdinović.

Od početka prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora (18.3.2019. godine) do 6.6.2019. godine, inspekcijski nadzori su vršeni svih 10 kantona u FBiH, a ostvareni su sljedeći rezultati:

 • izvršena su 3.517 inspekcijska nadzora i 87 kontrolnih nadzora;
 • sačinjena su 3.517  zapisnika;
 • utvrđeno je 2.185 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 2.185 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 3.069.152,00 KM;
 • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 1.511.993,72 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 599 upravnih mjera, od kojih se 131 odnosi na mjere privremene zabrane rada (89 rješenja o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, 32 rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, 2 rješenja o zabrani rada ugostiteljskom objektu, 1 rješenje o zabrani prometovanja namirnicama, 1 rješenje o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, 1 rješenje o zabrani prometovanja građevinskih proizvoda, 3 rješenja o zabrani rada ćumurane – žežnice i 1 rješenje o isključenju autobusa iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti);
 • od 1120 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 3 subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
 • 156 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, na cijeloj teritoriji FBiH.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba