Dan: 7. Juna 2019.

Direktor Ajdinović o rezultatima pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH

      U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, federalni inspektori su vršili nadzore na području Bosansko-podrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, te Kantona Sarajevo. Od 17.5.2019.godine, zaključno sa 6.6.2019. godine, ostvareni su sljedeći rezultati: izvršena su 744 inspekcijski nadzor i 10 kontrolnih nadzora; sačinjen a su 744  zapisnika; utvrđena su 472 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 472 […]