Direktor Ajdinović se susreo s predstavnicima firme Authentix Inc. USA

Dana 10.6.2019. godine, gospodin Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, s rukovodiocima federalnog tržišnog i tehničkog inspektorata, te Sektora granične inspekcije, primio je u radnu posjetu predstavnike Authenitix Inc. USA, vodeće firme na području kontrole porijekla i kvaliteta goriva.  

Gospodin Victor Zemlicka, direktor Authentix Inc. USA i gospodin Graham Stead, programski menadžer firme, prezentirali su nacionalni koncept i integralna rješenja za jednostavno i brzo utvrđivanje porijekla i kvaliteta goriva, koji omogućava nadležnim vladinim institucijama i inspekcijskim organima brzu i pouzdanu analizu goriva. Ovakav vid ispitivanja goriva direktno utiče na učinkovitost vlade u kontroli i nadzoru tržišta, ubiranja prihoda od goriva i efikasnog suzbijanja sive ekonomije u ovoj oblasti, uklanjanja nelojalne konkurencije, podsticanja prodaje i osnaživanja transparentnosti i predvidljivosti tržišta, a sve u cilju zaštite potrošača i njihovih motornih vozila.

Na koncu, konstatovano je da su prezentirana rješenja i efekti njihove upotrebe impresivni i od iznimnog značaja za rad inspekcijskih organa, kao i za državu i društvo u cjelini, te će predstavljeni koncept biti prezentiran nadležnim ministarstvima kao značajan alat u borbi protiv sive ekonomije u FBiH.

 

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba