Aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove na suzbijanju nezakonitog oglašavanja

U posljednje vrijeme učestale su prijave Federalnoj upravi za inspekcijske poslove od privrednih subjekata o nezakonitoj prodaji raznih vrsta proizvoda putem oglasa u štampanim medijima, na web portalima, čime je njihovo poslovanje u značajnoj mjeri ugroženo, te s pravom traže, da se u ovoj oblasti uvede red i onemogući svaki vid nelojalne konkurencije. Ovakvim aktivnostima se uredno registrovanim privrednim subjektima koji poštuju propise i izmiruju zakonom utvrđene obaveze, nanosi šteta u privrednom poslovanju, a time se oštećuju i fiskalni prihodi države.
Svi koji se bave poslovima oglašavanja (štampa, radiji i televizija, internet portali, oglašavanje putem bioskopskih dijapozitiva, filmova, panoa, tabli, naljepnica i drugih oblika reklame na javnim mjestima, na objektima i sredstvima prijevoza (saobraćaja) putem svjetlećih reklama, knjiga, časopisa, kalendara i odjevnih predmeta, uključujući i sponzorisanje sportskih, kulturnih i drugih javnih priredbi) moraju obratiti posebnu pažnju da svoj oglasni prostor ne ustupaju za nelegalno reklamiranje i protuzakonite radnje koje se mogu obavljati putem oglašivača.
Posebno skrećemo pažnju da bilo koji oblik oglašavanja po pitanju duhana i duhanskih prerađevina, te oglašavanja lijekova i medicinskih sredstava koji nemaju potvrdu da su upisani u registar medicinskih sredstava nije dozvoljeno, pa se stoga oglašivači koji omoguće ovakav vid reklamiranja mogu smatrati saučesnicima u izvršenju prekršaja i krivičnih djela.
Napominjemo da su članom 265.Krivičnog zakona FBiH djela nezakonitog stavljanja robe u promet, te nezakonitog objavljivanja reklama tretirana kao krivčna djela za koje je pored novčane propisana i zatvorska kazna.
Subjekti koji se bave oglašavanjem su obavezni posvetiti dužnu pažnju kod postavljanja oglasa kako ne bi došli u situaciju da se, zbog nezakonitih radnji korisnika ustupljenog prostora i protiv njih pokreću postupci utvrđivanja odgovornosti. Ustupanjem prostora za oglašavanje bez prethodne kontrole može dovesti do nastupanja znatnih štetnih posljedica, kako po javni interes tako i zdravlje ljudi.
Upravo zbog mogućih zloupotreba ustupljenog prostora, subjekti koji vrše poslove oglašavanja, ne mogu svojim internim aktima unaprijed isključiti zakonom utvrđenu odgovornost za eventualne nezakonite aktivnosti i zloupotrebu ustupljenog prostora od strane korisnika usluge.
Ovim putem, obavještavamo javnost, da će Federalna uprava u narednom periodu formirati Posebnu grupu za praćenje oglašavanja svih elektronskih i štampanih medija, uključujući i internet portale, u cilju detekcije nelegalnog načina oglašavanja, te će ukoliko uoči nepravilnosti i nezakonit rad, poduzeti mjere iz svoje nadležnosti i istovremeno obavjestiti istražne organe vezano za uočene nezakonite pojave u ovoj oblasti. 
Ovim posebno naglašavamo, da planirane aktivnosti nemaju za cilj ograničavanje medijskih sloboda i korištenje medijskog prostora za legalne aktivnosti, već imaju za cilj sprečavanje zloupotrebe medija, sprečavanje nelegalnih oblika trgovine, zaštitu javnog interesa i zdravlja ljudi i sprečavanje svih vidova nelojalne konkurencije na BH tržištu.

Vine informacija