Pojačani inspekcijski nadzor nelegalne prodaje rezanog duhana

Na traženje legalnih proizvođača i uvoznika cigareta, duhana i prerađevina od duhana i pojave sve veće nelegalne trgovine duhana, duhanskih prerađevina i cigareta, Federalna uprava za inspekcijske poslove, obavještava da će u saradnji sa Kantonalnim upravama provesti akciju na suzbijanju ove pojave koja je evidentna, a ujedno informišemo, da su kantonalne uprave već provodile aktivne kontrole oduzimanja cigareta, duhana i prerađevina od duhana i nelegalnog prometa u više navrata.
Neargumentovane su izjave nekih organa u kojima poučavaju inspekcijske službe, da je suzbijanje nelegalnog prometa duhana i duhanskih prerađevina isključivo u nadležnosti inspekcija. 
Podsjećamo da Federalna uprava za inspekcijske poslove poznaje svoju zakonom utvrđenu nadležnost, te je suvišno ukazivanje na isto od strane drugih organa i prebacivanje cijele odgovornosti isključivo na inspekcijske organe. 
Isto tako, opće poznata je činjenica da duhan i duhanske prerađevine i cigarete u najvećem dijelu prelaze državnu granicu nelegalno, te da je organ nadležan za sprečavanje šverca zapravo Uprava za indirektno oporezivanje ( UIO).
UIO je dakle dužna da poduzme sve zakonom utvrđene mjere na sprečavanju nelegalnog uvoza ne samo duhana nego i drugih roba. Primjera radi, opće je poznata pojava nelegalnog uvoza tekstila, a UIO nije poduzela adekvatne radnje u smislu usklađivanja svojih propisa u regulisanju ovog pitanja, niti je do danas učinila dostupnim javnosti podatak o visini javnih prihoda ubranih od carinjenja tekstila.
Nije nepoznata činjenica da se prodaja duhana i duhanskih prerađevina vrši i na ulicama, uličnim trotoarima, mjestima koja nisu predviđena za prodaju, a da i policijski službenici ignorišu prodavače i suprotno svojim ingerencijama u takvim situacijama ne traže intervenciju inspekcije radi oduzimanja nelegalne robe.
Iz naprijed navedenog, pozivamo i očekujemo da svi organi, svaki iz svoje zakonom utvrđene nadležnosti učine napore i poduzmu aktivnu ulogu u cilju suzbijanja ove negativne pojave, posebno kada se ima u vidu da nezakonita prodaja rezanog duhana pored finansijske štete po budžete Bosne i Hercegovine, predstavlja i ogromnu opasnost po zdravlje ljudi.
U najavljenoj akciji suzbijanja nelegalnog prometa duhana i duhanskih prerađevina, pored inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove učestvovat će i pripadnici nadležnih policijskih uprava, a poseban akcenat djelovanja bit će usmjeren na organizatore i uprave pijaca, koji se ukoliko ne sprečavaju nezakonitu prodaju rezanog duhana, mogu i sami smatrati počiniocima prekršaja i snositi odgovarajuću prekršajnu odnosno krivičnu odgovornost.

Vine informacija