Dan: 30. Marta 2015.

Pojačani inspekcijski nadzor nelegalne prodaje rezanog duhana

Na traženje legalnih proizvođača i uvoznika cigareta, duhana i prerađevina od duhana i pojave sve veće nelegalne trgovine duhana, duhanskih prerađevina i cigareta, Federalna uprava za inspekcijske poslove, obavještava da će u saradnji sa Kantonalnim upravama provesti akciju na suzbijanju ove pojave koja je evidentna, a ujedno informišemo, da su kantonalne uprave već provodile aktivne […]

Aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove na suzbijanju nezakonitog oglašavanja

U posljednje vrijeme učestale su prijave Federalnoj upravi za inspekcijske poslove od privrednih subjekata o nezakonitoj prodaji raznih vrsta proizvoda putem oglasa u štampanim medijima, na web portalima, čime je njihovo poslovanje u značajnoj mjeri ugroženo, te s pravom traže, da se u ovoj oblasti uvede red i onemogući svaki vid nelojalne konkurencije. Ovakvim aktivnostima […]