Potpisan ugovor povodom najvažnije komponente Projekta ICIS

ODRŽANO POTPISIVANJE UGOVORA POVODOM POKRETANJA NAJVAŽNIJE KOMPONENTE PROJEKTA
“TEHNIČKA PODRŠKA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA I INSTITUCIONALNO JAČANJE – ICIS”

Dana, 11.02.2015. godine u Inspektoratu Republike Srpske, Banja Luka, održano je potpisivanje Ugovora između Federalne uprave za inspekcijske poslove i Inspektorata RS, kao nosioca realizacije Projekta ICIS i odabrane firme za realizaciju aktivnost 2.1 Reforma inspekcija kroz unapređenje kvaliteta rada inspekcijskih organa, Jacobs, Cordova & Associates (J,C&A).
Na oficijelnom potpisivanju Ugovora bio je prisutan direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i koordinator Projekta ICIS g. Ibrahim Tirak, direktor Inspektorata RS g. Predrag Tomić, predstavnik firme J,C&A g. Cesar Cordova te glavni inspektori Inspektorata RS, predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, predstavnici PIU (implementacijskih jedinica) FBiH i RS, te predstavnici medija.
Uvodnu riječ imao je g. Tomić, direktor Republičkog inspektorata. G. Tomić je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na dolasku, naglasio je značaj komponente 2.1 Reforma inspekcija kroz unapređenje kvaliteta rada inspekcijskih organa, te samim tim i važnost potpisivanja Ugovora.
G. Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i koordinator Projekta, ukazao je na veliki značaj spomenute komponente ali i cjeloukupnog Projekta kako za inspektorate, tako i za druge organe i institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Istakao je da inspektorati oba entitet izuzetno dobro sarađuju.
G. Cordova, predstavnik odabrane firme Jacobs, Cordova & Associates, se zahvalio koordinatorima Projekta na ukazanom povjerenju. Istakao je da ovaj Projekat posmatrao kao veliki izazov, prvenstveno iz razloga što postoje dva nosioca realizacije Projekta i što su ciljevi izuzetno ambiciozno postavljeni. Raduje se predstojećoj saradnji sa inspektorima oba inspektorata i implementaciji komponente 2.1.