Dan: 30. Novembra 2021.

Federalna vodna inspekcija zaustavila nezakonito vađenje šljunka iz rijeke Save

Federalna vodna inspekcija je danas, uz asistenciju pripadnika policije Posavskog kantona – PS Domaljevac, uspješno okončala dvomjesečni inspekcijski nadzor po zaprimljenoj prijavi o nezakonitom vađenju šljunka iz vodotoka rijeke Save u općini Domaljevac. Naime, nakon zaprimjene telefonske prijave, Federalna vodna inspekcija je, shodno Zakonu o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/06), u saradnji s […]

Evropska unija obezbijedila modernu informatičku opremu za federalne poljoprivredne i fitosanitarne inspektore

Federalna uprava za inspekcijske poslove dobila je informatičku opremu vrijednosti 30.000,00 eura, doniranu u okviru EU podrške jačanju kapaciteta BiH u sektorima bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti. Shodno ciljevima podrške, informatička oprema (prijenosni i desktop računari, prijenosni i multifunkcionalni štampači) biće dodijeljena federalnim fitosanitarnim inspektorima na graničnim prijelazima Bijača, Gorica, Kamensko, Izačić, Orašje i […]