Dan: 14. Juna 2019.

Održan sastanak federalnih i kantonalnih inspekcija iz oblasti rudarstva, energije i industrije

Dana, 13.6.2019. godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Sarajevo, održan je zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i predstavnika kantonalnih inspekcija u vezi aktuelnog stanja i problematike u radu inspekcija iz oblasti rudarstva, energetike i industrije (tehničke inspekcije). Na zajedničkom sastanku, ispred Federalne uprave za inspekcijske […]

Saopćenje za javnost, 14.6.2019. godine

  Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodin Anis Ajdinović danas je održao sastanak sa gosp.Faruk Omerom, predstavnikom Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj „TIKA“ u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u prostorijama “TIKA-e”, u svrhu konsultacija, te priprema za realizaciju projekta između Federalne uprave za inspekcijske poslove i institucija inspektorata RepublikeTurske. Poznato […]