Dan: 12. Maja 2016.

Saopćenje za javnost, 12.05.2016. godine

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji sa općinskim inspekcijskim organima i policijskim službenicima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, vrši inspekcijske aktivnosti nad objektima u kojima se obavljaju alternativni-paralelni organizovani oblici vjerskog djelovanja na području Federacije BiH. Radi se o složenim inspekcijskim aktivnostima i uspostavljenoj međuagencijskoj saradnji između nadležnih kontrolnih, sigurnosnih i obavještajnih agencija i institucija […]

Pojava “lažnih inspektora” u Kantonu Sarajevo, na području općine Ilidža

Federalna uprava za inspekcijske poslove ima indikativna saznanja o pojavi lica – „lažnih federalnih inspektora” u Kantonu Sarajevo, i to na području općine Ilidža, te ovim putem upoznajemo širu javnost i privredne subjekte na području cijele Federacije BiH, da prilikom inspekcijskog pregleda od lica koja se predstavljaju kao inspektori obavezno traže službeno legitimisanje u vidu […]