Pojava “lažnih inspektora” u Kantonu Sarajevo, na području općine Ilidža

Federalna uprava za inspekcijske poslove ima indikativna saznanja o pojavi lica – „lažnih federalnih inspektora” u Kantonu Sarajevo, i to na području općine Ilidža, te ovim putem upoznajemo širu javnost i privredne subjekte na području cijele Federacije BiH, da prilikom inspekcijskog pregleda od lica koja se predstavljaju kao inspektori obavezno traže službeno legitimisanje u vidu iskaznice sa slikom postupajućeg federalnog inspektora i značke kojom isti dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti propisane zakonom.

Saznajemo da „lažni inspektori” privrednim subjektima prilikom vršenja „inspekcijskih kontrola“ vrše „naplaćivanje kazni“ na licu mjesta. Napominjemo da je još od 2006.godine, stupanjem na snagu Zakona o prekršajima u FBiH, način naplaćivanja kazni propisan prekršajnim nalogom, odnosno, niti jedan inspekcijski organ u Federaciji BiH nema zakonska ovlaštenja naplate bilo kakvih kazni na licu mjesta prilikom inspekcijskog pregleda.

Upućujemo sve privredne subjekte da, ukoliko utvrde postojanje bilo kakve sumnje prilikom dolaska inspektora, pored navedenih zakonom propisanih prava, obavezno kontaktiraju Federalnu upravu za inspekcijske poslove na broj tel. 033/563-350 ili 033/563-360, kako bi potvrdili identitet službenih osoba – inspektora.

Ovim putem molimo medije informisanja u Federaciji BiH da urgentno objave ovo saopćenje i na taj način doprinesu kako bi se suzbile navedene kriminalne radnje.