Dan: 25. Maja 2011.

Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje kojim je okrivljeno pravno lice „UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar oglasio odgovornim zbog povrede odredbi Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine

Kantonalni sud u Sarajevu je dana 11.04.2011. godine donio Rješenje kojim je okrivljeno pravno lice „UNICREDIT BANK” d.d. Mostar oglasio odgovornim za počinjene prekršaje iz člana 125. stav 1. tačka n. i člana 126. stav 1. tačka cc. Zakona o zaštiti potrašača u Bosni i Hercegovini, te je time potvrdio prvostepeno rješenje Općinskog suda u […]

Nasukan tanker na rijeci Savi – inspekcija preduzima mjere

Obzirom na dostavljenu Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa brodom – tankerom “SISCIA” natovarenog euro-dizelom koji se nasukao na plovnom putu rijeke Save na riječnom kilometru 324+800, a u cilju djelovanja za slučaj eventualnog akcidenta Federalna uprava za inspekcijske poslove je skladu sa odredbama Zakona o vodama u FBiH poduzela neophodne mjere. […]