Nasukan tanker na rijeci Savi – inspekcija preduzima mjere

Obzirom na dostavljenu Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa brodom – tankerom “SISCIA” natovarenog euro-dizelom koji se nasukao na plovnom putu rijeke Save na riječnom kilometru 324+800, a u cilju djelovanja za slučaj eventualnog akcidenta Federalna uprava za inspekcijske poslove je skladu sa odredbama Zakona o vodama u FBiH poduzela neophodne mjere.

Preduzeće “DUNAVSKI LOYD” kao vlasnik broda i zapovjednik broda preduzimaju potrebne mjere sa ciljem spriječavanja eventualnog akcidenta i rješavanja nastale situacije.

Ostvareni su neophodni kontakti sa odgovornim licima Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Policijske uprave Odžak i Državne granične službe BiH u Orašju i Bosanskom brodu, a u cilju blagovremeno djelovanja kako bi se izbjegla eventualna ekološka katastrofa.