Upriličena posjeta Premijera FBiH gosp.Nermina Nikšića Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić danas je u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u Sarajevu pustio u rad server centar informacionog sistema u projektu “E-inspekcije” čiji je cilj jedinstvena baza podataka u FBiH o izvršenim inspekcijskim nadzorima i kontroliranim privrednim subjektima.

Svrha je modernizacija inspekcijskih poslova elektronskim putem, veća produktivnost, stvaranje jedinstvene baze podataka i harmonizacija inspekcijskih nadzora u privrednim subjektima između federalnog i kantonalnih nivoa.

Premijer i rukovodstvo Federalne uprave nadaju se skorom sporazumnom uvezivanju sistema i s inspekcijskim nivoom Republike Srpske.

Nikšić je izjavio da sistem znači jačanje inspekcijske službe u Federaciji, zahvalivši Svjetskoj banci i Evropskoj komisiji koje su podržale uspostavu servera.

Direktor Federalne uprave Ibrahim Tirak podsjetio je na Nikšićevo zalaganje, svojevremeno dok je bio opozicioni poslanik u Federalnom parlamentu, za donošenje odgovarajućeg zakona čiji je jedan od rezultata moderna inspekcijska služba.

Zakon je branjen i u Ustavnom sudu jer je iz tadašnjih vladajućih krugova u Parlamentu tražena ocjena njegove ustavnosti, podsjetili su Tirak i premijer.

– Danas zatvaramo kompletan sistem, gotovo identičan je i u RS-u. Ocijenjeni smo kao najbolji inspekcijski sistem u jugoistočnoj Evropi – riječi su Ibrahima Tirka.

On je za period nakon godišnjih odmora najavio rad na proširenju sistema i drugim bazama, od registracionih sudskih odjeljenja do mnogih drugih koje stvarno postoje u BiH a nisu uvezane.

– Uspostava takvog sistema trajat će i dvije godine, ali će se isplatiti – naglasio je Tirak.

Glavni federalni inspektor u sektoru šumarstva Muhamed Hodžić, u kratkoj prezentaciji informacionog sistema “E-inspekcije”, naveo je da se danas u Federalnoj upravi pušta u rad i novi sistem za kontroliranje inspekcijskih vozila, (GPS) čiji je jedan od ciljeva kontrola vlastitih inspektora iz Uprave jer vozila mogu biti locirana u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu.

Direktor Tirak je kazao da su među prioritetima inspekcijske uprave zaštita potrošača u Federaciji, pa i ona u bankarskom sektoru, kontrola prometa robe na granicama, sprječavanje širenja zaraznih bolesti ljudi i životinja te sprječavanje rada nacrno, nelegalne sječe šuma i prerade drveta, itd.

10 thoughts on “Upriličena posjeta Premijera FBiH gosp.Nermina Nikšića Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

  1. Povratni ping: buy ozempic uk
  2. Povratni ping: ks quik 2000
  3. Povratni ping: Website
  4. Povratni ping: iTunes gift card
  5. Povratni ping: tải 789club

Comments are closed.