U prva dva mjeseca 2019. godine inspektori FUZIP izvršili 19.762 inspekcijska nadzora

 

 

 

 

  

Sarajevo, 13.03.2019. godine

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je u vršenju redovnih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u toku januara i februara 2019. godine ostvarila sljedeće rezultate:

  • izvršena su  19.762 inspekcijska nadzora, od toga 18.779 u prekograničnom i 983 u unutrašnjem prometu;
  • sačinjeno je  836 zapisnika, uzeto  856 uzoraka, te izdato 140 fitocertifikata;
  • izdato je ukupno 18.967 rješenja, od kojih 18.779 u prekograničnom i  188 u unutrašnjem prometu;
  • utvrđeno je  309 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od  437.385,00 KM;
  • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 1.216.042,14 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, te pripadajuće takse.

 

U nadzorima je učestvovalo svih deset inspektorata FUZIP u unutrašnjoj trgovini, u oblastima zdravstva, poljoprivrede, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, termo i elektroenergetike, rada, trgovine, turizma i ugostiteljstva, te sektor granične inspekcije u prekograničnom prometu u oblastima sanitarne, fitosanitarne i tržišne inspekcije. Ukupni finansijski efekti rada federalnih inspektora u prva dva mjeseca 2019. godine iznose 1.653.427,14 KM.

Prema dostupnim podacima iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, inspektori federalne i kantonalnih uprava su u pomenutom periodu zatekli 350 osoba na radu nacrno.

U osvrtu na rezultate rada, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove gospodin Anis Ajdinović je izjavio: „U vršenju inspekcijskih nadzora tokom prva dva mjeseca 2019. godine, ustrajavali smo na održavanju kontinuiteta u vezi s kontrolama obavljenim u prethodnoj godini, a akcenat je stavljen na borbu protiv sive ekonomije, zaštitu okoliša, kontrolu poticaja u poljoprivredi, ispunjavanje zakonskih obaveza iz oblasti cestovnog prijevoza, te iz oblasti veterinarskih, higijenskih i sanitarnih standarda privrednih subjekata koji posluju s hranom, s ciljem unaprjeđenja zaštite zdravlja stanovništa i zaštite potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba