Dan: 13. Marta 2019.

U prva dva mjeseca 2019. godine inspektori FUZIP izvršili 19.762 inspekcijska nadzora

           Sarajevo, 13.03.2019. godine Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je u vršenju redovnih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u toku januara i februara 2019. godine ostvarila sljedeće rezultate: izvršena su  19.762 inspekcijska nadzora, od toga 18.779 u prekograničnom i 983 u unutrašnjem prometu; sačinjeno je  836 zapisnika, uzeto  856 […]