Saopćenje povodom napada na službene osobe tokom vršenja inspekcijskog nadzora

Prilikom vršenja inspekcijskih kontrola u okviru  provođenja specijalnog programa pojačanih inspekcijskih nadzora u borbi protiv sive ekonomije u multidisciplinarnim timovima, federalni tržišni inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni inspektor rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su dana 18.03.2019. godine doživjeli napad, pri čemu im je onemogućeno obavljanje službene radnje.

Nakon što su protupravno lišeni slobode u prostorijama objekta u kojem je vršen nadzor, inspektori su zatražili podršku od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, čiji su službenici promptno reagovali i uhapsili osobu inicijala S.R., rođenog 1968. godine iz Sarajeva, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela ”sprječavanje službene osobe u vršenju službene radnje” i ”protupravno lišenje slobode”, na štetu službenika Federalne i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Istog dana slobode je lišeno i lice D.Š., rođen 1971.godine, također iz Sarajeva, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo “podstrekavanje”.

Federalna uprava za inspekcijske poslove zahvaljuje Ministarstvu unutrašnjih poslova KS i policijskim službenicima Druge policijske uprave za pruženu asistenciju, te iskazujemo punu podršku radu policijskih i pravosudnih organa u BiH.

 – K R A J –

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba