U POJAČANIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA IZVRŠENO 5.736 KONTROLA I IZDATO 2.284 PREKRŠAJNIH NALOGA

Federalna uprava za inspekcijske poslove, na području svih 10 (deset) Kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 13.04. – 24.07.2016. godine vršila je pojačane inspekcijske nadzore u unutrašnjoj i prekograničnoj kontroli, a sve u cilju povećanja discipline u poštivanju zakonskih i podzakonskih propisa, te stabilizacije stanja u oblastima zdravstva, zapošljavanja, ugostiteljstva i turizma, saobraćaja, okoliša, zaštite voda i šuma, sigurnosti hrane i zaštite na radu.

Pored navedenih pojačanih inspekcijskih nadzora, a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH od 20.05.2016.godine kao i hitnom zajedničkom programu pojačanih nadzora, Federalna uprava za inspekcijske poslove je u periodu od 08.06.-24.07.2016. godine u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim organima, u zajedničkim timovima sačinjenim od strane federalnog tržišnog i kantonalnog inspektora rada, izvršila pojačane inspekcijske nadzore u cilju suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada (zapošljavanja „nacrno“), a sve u cilju stabilizacije i povećanja stepena uplate prihoda u fondove penzijsko – invalidskog osiguranja, kao i povećanja discipline u pogledu poštivanja odredbi iz oblasti ugostiteljstva, turizma i obrta u Federaciji BiH. Ovakvi pojačani inspekcijski nadzori obuhvatali su i rad vikendima, kao i rad u noćnim satima.

U vezi sa naprijed navedenim, za cijelokupni period od 13.04.-24.07.2016. godine u kojem su vršeni pojačani inspekcijski nadzori od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove ostvareni su slijedeći rezultati:

–  Izvršeno je 5.736 inspekcijskih nadzora i 97 kontrolnih nadzora. Sačinjeno je 4.641 zapisnika i izdato 2.284 prekršajnih naloga u finansijskom iznosu od 2.607.652,00 KM.  Izvršena je naplata naknada / ceste, vode, zrak i šume / u visini od 1.906.927,92 KM. Izdato je 391 rješenja o otklanjanju nedostataka. Izrečena je 201 privremena mjera zabrane rada. U okviru navedenih kontrola od 4.012 kontrolisanih uposlenika njih 503 zatečeno je  radno angažovano „nacrno“, a 41 radnika je novoprijavljeno zahvaljujući navedenim kontrolama. U okviru izvršenih kontrola vezanih za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima od 1.486 kontrolisanih subjekata kod njih 333  je utvrđeno da ne izdaju fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge, dok ukupno 12 subjekta nadzora nema uopšte instaliran fiskalni uređaj.

Tokom današnjeg dana (srijeda 27.06.2016. godine) u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih organa nadležnih za vršenje inspekcijskih poslova, na kojem su razmotreni ostvareni rezultati i efekti pojačanih nadzora, kao i dogovorena daljnja međuinstitucionalna saradnja. 

Koristimo priliku da obavijestimo javnost da će se  pojačani inspekcijski nadzori kontinuirano nastaviti i ukazujemo na obavezu poštivanja propisa, te pozivamo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Ovom prilikom želimo istaći visok nivo susretljivosti i profesionalnosti od strane kantonalnih inspekcijskih organa, kao i pripadnika kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova koji su učestvovali  u zajedničkim inspekcijskim aktivnostima.