POJAČANA KONTROLA KRETANJA ŽIVOTINJA U FBIH

U cilju očuvanja domaćih goveda i drugih životinja i kvalitetne domaće robe, Federalna uprava za inspekcijske poslove će, u saradnji s Federalnom upravom policije, Federalnom upravom civilne zaštite, Uredom sa veterinarstvo BiH, te nadležnim kantonalnim i općinskim organima, poduzeti sve mjere kako bi se spriječilo kretanje neoznačenih životinja i označenih životinja bez uredne prateće dokumentacije. 

Poduzete mjere će se sastojati od oduzimanja životinja, stavljanja u karantin, zabrane držanja životinja, zabrane transporta životinja, zabrana kretanja životinja i proizvoda životinjskog porijekla, kako sa imanja s kojih je životinja pošla tako i sa imanja na koja su takve životinje bile upućena, a ne isključujući  novčane kazne u maksimalnom iznosu od 1.500 KM za fizička lica, pa i krivične sankcije, ukoliko se ispitivanjem dokaže da su životinje zatečene u kretanju bile zaražene bolestima koje se mogu prenijeti na druge životinje i/ili ljude.

Ovom prilikom posebno želimo ukazati da označavanje životinja predstavlja osnovu za suzbijanje zaraznih bolesti životinja,  a time i zaštitu zdravlja ljudi. Savremena kretanja i u veterinarskoj i u humanoj epidemilogiji, koja  se najbolje ogledaju u pojmu JEDNO ZDRAVLJE, govore koliki značaj po ljudsko zdravlje, pa i čovječanstvo ima kontrola zdravlja životinja. Osim zdravstvenog aspekta, zdravlje životinja ima sve veći uticaj na međunarodnu trgovinu u najširem smislu, jer svaka zarazna bolest se širi ne samo domaćim životinjama već i njihovim proizvodima, te živim i neživim vektorima-prenosnicima koji ne obolijevaju.

Kao odogovorno društvo, moramo shvatiti značaj označavanja životinja i kontrole njihovog kretanja ne samo na putu BiH ka EU, već i sa aspekta cjelokupne međunarodne trgovine. Stoga naglašavamo i upozoravamo vlasnike životinja, prodavce i naročito kupce životinja da je životinja bez oznake – u našem slučaju ušne markice, potencijalna šteta ne samo po vlasnika, prodavca i kupca već i po cijelu zemlju. Naime, takva životinja je nepoznatog zdravstvenog statusa, a kada se uzme u obzir posljednje pojavljivanje „lumpy skin disease“-odnosno bolesti kvrgave kože i njeno nezaustavljivo širenje, tada je kupovina ili prodaja takvih životinja više nego neodogovorno ponašanje.

U prilogu saopćenja nalaze se nedavno sačinjene fotografije na području BiH, koje ukazuju da je trenutno stanje po pitanju označavanja i kretanja životinja neodrživo.