Pojačani sanitarno-zdravstveni nadzor nad uvozom pošiljki flaširanih pića

Sektor granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove prema planu aktivnosti u 2016. godini, radi zaštite zdravlja stanovništva usljed povećanih temperaturnih vrijednosti u ljetnom periodu, u skladu sa važećim propisima i podzakonskim aktima u oblasti sanitarne i tržišne inspekcije (svako iz svoje oblasti nadzora) u narednom periodu pooštrava inspekcijski nadzor nad skladištenjem i transportom uvezenih pošiljki flaširanih voda, osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova, voćnih nektara, piva i sličnih proizvoda.

Povodom navedenog, Federalna uprava za inspekcijske poslove će vršiti laboratorijsku provjeru zdravstvene ispravnosti uvezenih pošiljki navedene robe, a što podrazumjeva mikrobiološku i osnovnu fiziko-hemijsku analizu.

Uzorke uvezenih pošiljki robe uz zapisnik o uzimanju uzorka Federalna uprava za inspekcijske poslove upućivat će na provjeru mikrobiološke i osnovne fiziko-hemijske zdravstvene ispravnosti u laboratorije Zavoda za javno zdravstvo FBiH u Sarajevu i Mostaru.

Istovremene aktivnosti bit će provedene i od strane inspektorata RS-a, a što podrazumjeva sinhronizovano i ujednačeno postupanje entitetskih inspekcijskih organa u prekograničnom prometu roba u BiH.