U pojačanim inspekcijskim nadzorima, federalni inspektori za 8 dana izvršili 643 kontrole i izdali 333 prekršajna naloga u iznosu od 433.140

Federalna uprava za inspekcijske poslove je od 20.03.2017. godine otpočela  vršenje pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, sa akcentom na borbu protiv sive ekonomije. Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

U periodu od 20.03. do 28.03.2017. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

  • izvršena su 643 inspekcijska nadzora i 15 kontrolnih nadzora;
  • sačinjena su 643 zapisnika;
  • izdata su 333 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 433.140,00 KM;
  • naplaćen je iznos od ukupno161,69 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno je ukupno 69 upravnih mjera;
  • izrečeno je 12 mjera privremene zabrane rada;
  • od 138 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  • 20 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
  • od 577 kontrolisanih radnika, zatečeno je 29 radnika „nacrno“.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.