Dan: 29. Marta 2017.

U pojačanim inspekcijskim nadzorima, federalni inspektori za 8 dana izvršili 643 kontrole i izdali 333 prekršajna naloga u iznosu od 433.140

Federalna uprava za inspekcijske poslove je od 20.03.2017. godine otpočela  vršenje pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, sa akcentom na borbu protiv sive ekonomije. Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, […]