Rezultati rada federalnih inspektora za januar i februar 2017. godine

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, u vršenju redovnih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, sa svojih deset inspektorata u unutrašnjoj trgovini i sektorom granične inspekcije u prekograničnom prometu , a u oblastima zdravstva, poljoprivrede, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, termo i elektroenergetike, rada, trgovine, turizma, ugostiteljstva, te sanitarne, fitosanitarne i tržišne granične inspekcije, u toku januara i februara 2017. godine ostvarila sljedeće rezultate: 

  • izvršeno je 17.427 inspekcijskih nadzora, od toga 16.291 u prekograničnom i 1.136 u unutrašnjem prometu;
  • sačinjen je 1001 zapisnik, uzeta 502 uzorka, te izdato 365 fitocertifikata;
  • izdato je ukupno 16.520 rješenja – 16.291 u prekograničnom i 229 u unutrašnjem prometu;
  • izdato je 346 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 517.760,00 KM;
  • naplaćen je iznos od ukupno 1.083.507,65 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, te pripadajuće takse.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.Također, napominjemo da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.