U periodu od 27.10. do 08.11.2018 .godine, federalni inspektori izvršili 337 inspekcijskih nadzora

U nastavku drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 27.10. do 08.11.2018. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršeno je 337 inspekcijskih nadzora i 6 kontrolnih nadzora;
 • Sačinjeno je 337 zapisnika;
 • Utvrđena su 233 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 233 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 329.050,00 KM.
 • Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­89.388,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 35 upravnih mjera, od kojih se 14 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
 • od 144 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduje fiskalni uržeđaj;
 • 8 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

U saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, a prema dostupnim informacijama, u oktobru 2018. godine zatečena su 322 radnika „nacrno“, dok je ukupan broj osoba zatečenih na radu „nacrno“ u Federaciji BIH od početka 2018. godine 2591.

Napominjemo da se pojačani inspekcijski nadzori vrše na čitavoj teritoriji FBiH, u toku radnog vremena, kao i u noćnim i ranim jutarnjim satima, te u dane vikenda.

Od početka drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora (15.10.2018. godine), inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršeno je 1090 inspekcijska nadzora i 26 kontrolnih nadzora;
 • sačinjen o je 1090  zapisnika;
 • Utvrđeno je 812 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 812 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 1.153.200,00 KM.
 • Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 159.007,89 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečena je 171 upravna mjera, od kojih se 76 odnose na mjere privremene zabrane rada;
 • od 468 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 45 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.  

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.