Dan: 10. Novembra 2018.

U periodu od 27.10. do 08.11.2018 .godine, federalni inspektori izvršili 337 inspekcijskih nadzora

U nastavku drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 27.10. do 08.11.2018. godine, ostvarili sljedeće rezultate: Izvršeno je 337 inspekcijskih nadzora i 6 kontrolnih nadzora; Sačinjeno je 337 zapisnika; Utvrđena su 233 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 233 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u […]