U periodu januar-april 2023. godine konstatovan veći broj nepravilnosti kod formiranja cijena osnovnih životnih namirnica na području Federacije BiH

Federalni  tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove od aprila 2021. godine, odnosno od donošenja odluka Vlade FBiH  kojim se određuje marža za listu od 17 grupa osnovnih životnih namirnica, kao i za naftne derivate, u kontinuitetu provodi inspekcijske nadzore, te osigurava konstantnu prisutnost i u praćenju stanja po pitanju kontrole cijena. Od 12.11.2022. godine, ova Uprava je putem Federalnog tržišnog inspektorata pristupila i vršenju usmjerenih pojačanih inspekcijskih nadzora proizvođača i prometnika peleta u FBiH, u skladu s Odlukom Vlade FBiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet.

Uzimajući u obzir nužnost paralelnog rada i u drugim upravnim oblastima iz nadležnosti Federalnog tržišnog inspektorata,  maksimalno se  angažuju ograničeni inspektorski kapaciteti(12 federalnih tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora) na suzbijanju ovog vida tržišnog poremećaja. Inspekcijski nadzori u oblasti kontrole cijena se u ukupnom trajanju od dvije godine neprekidno provode u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i koordinirano sa kantonalnim inspekcijama, koje dostavljaju svoje podatke na mjesečnoj osnovi.

Kontrola cijena predstavlja sastavni dio redovnog godišnjeg i mjesečnih planova rada Federalnog tržišnog inspektorata, kao i Plana pojačanih inspekcijskih nadzora za 2023. godinu koji se trenutno provodi i traje od 13.3.2023.- 22.8.2023. godine. Po pitanju pritužbi građana, u ukupnoj strukturi zapravo dominiraju prijave za zaštitu prava potrošača i fiskalizaciju, dok je povodom povećanja cijena u svim kategorijama u periodu januar-april 2023. godine zaprimljeno 47 prijava građana putem telefona za prijave, web-stranice i e-maila Uprave.

U periodu januar-april 2023. godine, federalni tržišni, turističko-ugostiteljski inspektori Federalnog tržišnog inspektorata izvršili su 190 inspekcijskih nadzora po pitanju kontrole cijena, te je konstatovan porast u udjelu nepravilnosti, naročito kod cijena mlijeka, jaja, šećera, riže, tjestenine, a potom i mesnih konzervi, te dječjih pelena i sredstava za higijenu(deterdženti, sapuni). U apotekama su zabilježene nepravilnosti kod formiranja cijena pelena za odrasle i sredstava za higijenu. Za konstatovane nepravilnosti od strane federalnih inspektora predviđeno je izdavanje 128 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 79.250,00 KM.

Nakon sublimiranja podataka dostavljenih od strane kantonalnih inspekcija, zajedno sa nadzorima federalne tržišne inspekcije, na području Federacije BiH je prema trenutno dostupnim informacijama po pitanju kontrole cijena u periodu januar-april 2023. godine izvršeno cca. 698 inspekcijskih nadzora, donesena su 42 rješenja o otklanjanju nedostataka, te planirano izdavanje 355 prekršajnih naloga u procijenjenom finansijskom iznosu od cca. 219.450,00 KM. Udio utvrđenih prekršaja unutar broja izvršenih inspekcijskih nadzora je cca. 50%.

Veći broj utvrđenih nepravilnosti, za koje je planirano izdavanje prekršajnih naloga u ovom izvještajnom periodu zabilježen je na području Kantona Sarajevo,  Zeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona.

Tokom 2022. godine, u provođenju pojačanih kontrola nad formiranjem cijena i marži shodno odlukama Vlade FBiH o neposrednoj kontroli cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za naftne derivate, pelet i 17 grupa pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda, federalni inspektori Federalnog tržišnog inspektorata su izvršili 688 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno 228 nepravilnosti, te izdavanje 432 prekršajna naloga u iznosu 360.750,00 KM. Udio konstatovanih nepravilnosti tokom 2022. godine po pitanju kontrole cijena bio je cca. 33% (osnovne životne namirnice, nafta, pelet).

Prema podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno s nadzorima federalnih inspektora, na području Federacije BiH po pitanju nadzora nad primjenom mjera neposredne kontrole cijena izvršeno je  4.967 inspekcijskih nadzora u kojim je utvrđeno 1.370 prekršaja i 427 manjih odstupanja za koja su subjektima nadzora izdate upravne mjere – rješenja o oklanjanju nedostataka. Za utvrđene prekršaje predviđeno je izdavanje prekršajnih naloga u iznosu od 1.028.700,00 KM.

Od aprila do kraja 2021. godine, federalni inspektori su po pitanju kontrole cijena izvršili ukupno 339 usmjerenih nadzora, te izdali 100 prekršajnih naloga u visini od 106.400,00 KM.

U periodu od aprila do kraja decembra 2021. godine, prema podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno s interventnim nadzorima federalnih inspektora, na području Federacije BiH po pitanju nadzora nad primjenom mjera neposredne kontrole cijena izvršena su 1.982 inspekcijska nadzora u kojim je evidentirano 510 nepravilnosti, odnosno 313 prekršaja i 197 manjih odstupanja za koja su subjektima nadzora izdate upravne mjere – rješenja o oklanjanju nedostataka.Prosječan udio zabilježenih nepravilnosti na području FBiH je cca. 26%, odnosno kod manje od trećine kontrolisanih subjekata. U nekim od kantona se udio odstupanja od maksimalne visine marži kreće u rasponu od 35% do 53% (KS, BPK, HNK, K10, USK).

Članom 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za prekršaj pravnog lica, u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena, dok je za odgovorno lice u pravnom licu predviđena novčana kazna u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM. Za fizička lica predviđena je novčana kazna u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44  (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –