Sektor granične inspekcije: Na GP Šamac zabranjen uvoz pošiljke drvenog materijala zbog neispunjavanja fitosanitarnih uslova za uvoz

Federalna fitosanitarna inspekcija na graničnom prijelazu Domaljevac-Šamac je dana 11.5.2023. godine zabranila uvoz pošiljke drvenog materijala drvenih paleta za pakovanje porijeklom iz Srbije.

Naime, prilikom redovnog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da pošiljka drvenog materijala drvenih paleta za pakovanje neispunjava propisane fitosanitarne uslove za uvoz jer ista nije tretirana i označena u skladu sa važećim zakonskim propisima. Naime, Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj 60/12) propisano je da drveni material za pakovanje koji je proizveden od okorarnog drveta mora biti podvrgnut tretiranju, odnosno podvrgnut propisanoj temperaturi određeni minimalni vremenski period s ciljem da se unište štetni organizmi.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“, broj 23/03) i Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj 60/12) uvoz kontrolisane pošiljke ukupne količine od 28 drvenih paleta je zabranjen, te je naloženo njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć.

– KRAJ –

Sektor granične inspekcije FUZIP obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih đubriva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti, te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje i Aerodrom Sarajevo  te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.