U novembru izvršeno 1.826 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi u FBiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova.

U toku novembra 2021. godine, prema trenutno dostupnim podacima, inspekcijski organi u FBiH izvršili su ukupno 1.826 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih je kod 77 subjekta nadzora uočeno grubo kršenje mjera, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga u iznosu od 136.550,00KM. Inspektori su subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera izrekli  335 rješenja o otklanjanju nedostataka. Također je doneseno i 13 rješenja o zabrani rada fizičkim licima koja nisu pod sanitarnim nadzorom, te 70 upozorenja radi otklanjanja nedostataka na licu mjesta. Najveći broj nadzora izvršili su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (594), te Kantona Sarajevo (375).

Od ukupnog broja, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u novembru izvršili 134 inspekcijska nadzora u okviru kojih su utvrdili prekršaje koji podrazumijevaju izdavanje 14 prekršajnih naloga u iznosu od 25.500,00KM, te izdali 16 rješenja o otklanjanju nedostataka, 10 rješenja o zabrani rada i 70 upozorenja.

Analizom ishoda izvršenih nadzora konstatuje se fokus inspekcijskih organa na provođenju preventivnih i korektivnih mjera, kroz koje su postupajući inspektori subjektima nadzora ostavili mogućnost otklanjanja uočenih nedostataka i usklađivanja poslovanja s propisanim mjerama. Također je evidentiran i nešto manji broj uočenih prekršaja u odnosu na prethodni mjesec. Do kršenja minimuma obavezujućih mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi.

Federalna uprava za inspekcijske poslove ostaje na dispoziciji kantonalnim inspekcijskim organima za pružanje pomoći u organizaciji i vršenju nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u Federaciji BiH.

Napominjemo, kazne za prekršaje propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.000,00 – 10.000,00 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove; za odgovorna lica u pravnim licima od 500,00KM do 2.000,00 KM; za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000,00KM do 8.000,00KM; za fizička lica od 100,00 KM do 2.000,00 KM. 

Apelujemo na građane i privredne subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, te osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

– KRAJ –